Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.09.2019 r. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik nr 5a

do Regulaminu Naboru

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

                                         Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach                  

                                         ................................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

 

                                                                             Główny Księgowy

                                                         ................................................................................

                                                                        (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a

 

wybrany/a Pan/i :    Aniela Kopeć  ...................................................................................

 

zamieszkały/a w  Krapkowicach........................................................................................

                                                                       (miejsce zamieszkania)

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Do konkursu zgłosiła się 1 kandydatka, która spełniła wymagania formalne określone w  ogłoszeniu o naborze. W dalszym etapie postępowania kwalifikacyjnego uzyskała odpowiednią ilość punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazując tym samym wiedzę merytoryczną, która rokuje iż należycie wywiąże się z powierzonych obowiązków służbowych.

 

 

 

 

 

                                                                                                                           09.09.2019r. Dyrektor GCUW w Krapkowicach

                                                                                                                                                                        /-/ Agnieszka Kasper

                                                                                                                                                    ........................................................

                                                                                                                                              (data, podpis dyrektora GCUW)