Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr przetwarzanych zbiorów danych

L.p.

Numer karty zbioru

Nazwa

Opis

1

Zbiór danych osobowych zwolniony z obowiązku rejestracji na podstawie art. 43 ust. 1

Akta osobowe

zbiór papierowy
akta osobowe pracowników oraz ich rodzin

2

 

Finanse Optivum

zbiór informatyczny
dane księgowe jednostek obsługiwanych przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

3

 

FoKa mini – Sprawozdawczość

zbiór informatyczny
dane sprawozdawcze jednostek obsługiwanych przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

4

Zbiór danych osobowych – w rejestrze ABI karta zbioru nr 1

Płace Optivum

 

zbiór informatyczny
dane o placach pracowników  jednostek obsługiwanych przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

5

Zbiór danych osobowych – w rejestrze ABI karta zbioru nr 2

Program Płatnika

 

zbiór informatyczny
dane pracowników  jednostek obsługiwanych przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach w zakresie komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

JAWNOŚĆ REJESTRU

Rejestr jest prowadzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Jest on jawny, co oznacza, że każdy ma prawo się z nim zapoznać. Stosowne rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji precyzuje, w jaki sposób można przeglądać rejestr. W przypadku prowadzenia rejestru w postaci elektronicznej ABI udostępnia rejestr do przeglądania:

  1. na stronie internetowej administratora danych, przy czym na stronie głównej umieszcza się odwołanie umożliwiające bezpośredni dostęp do rejestru, lub
  2. na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie lub miejscu zamieszkania tego administratora, lub
  3. przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych.

W razie prowadzenia rejestru w postaci papierowej, ABI udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie lub miejscu zamieszkania administratora danych.